U kunt kunstenaar Linette Trapman uitnodigen om een spreekbeurt en schilderijen presentatie te komen verzorgen bij uw gemeente, vereniging of conferentie.

Er kan gekozen worden uit twee thema’s:

  • Het begrijpen is te wonderbaar
  • Dicht bij U

 Aan de hand van één van deze thema’s verzorgt Linette met behulp van haar schilderijen meditatieve momenten en diept ze voor de aanwezige toehoorders de diverse onderwerpen en achtergronden van haar schilderijen uit. Men kan dit inpassen in een ‘eigen’ programma, maar ook is er de mogelijkheid om een volledig ochtend/middag- of avondprogramma te laten verzorgen.

De drijfveer van Linette is om christenen wakker te schudden en weer bewust te laten worden van wat ‘vanzelfsprekend’ geworden is. Zoals zij zelf verwoord: “God wees mij een weg. Zo is het schilderen begonnen. Schilderen over de weg die Gods Zoon gegaan is. Niet één keer kon ik het immense lijden van Jezus bevatten. Hoe kon ik de diepte peilen? De pijn en de angst…de eenzaamheid en Godverlatenheid? Door de maanden heen groeide nog sterker de verwondering over dit niet te bevatten lijden, dat voor mij, voor ons, geleden is. Begonnen als een serie werken over lijdenstijd en opstanding, merkte ik dat het verder ging. Als ik Gods ontroerende liefde voor ons wilde uitbeelden, moest het bij de zondeval beginnen. God zoekend naar de mens… door veertig eeuwen geschiedenis heen. Steeds weer vonden mensen de weg naar Hem terug en antwoordden op Zijn vraag: “Hier ben ik, Heer.” Zo is een serie schilderijen ontstaan over het christelijk geloof, beginnend bij ‘Mens, waar ben je?’ en eindigend met ‘Nooit meer nacht’.

Voor de spreekbeurt ‘Dicht bij U’, heeft Linette gekozen voor het thema toevlucht zoeken bij God. Uit eigen ervaring weet ze hoe druk je kunt zijn en hoe je in beslag genomen kunt worden door het leven. Met deze spreekbeurt wil zij laten zien dat het een keuze is. Dat je er voor kunt kiezen om rust te nemen en dicht bij God te zijn in plaats van door te hollen. ‘Dicht bij U’ is een presentatie over de nabijheid en trouw van God. De teksten en schilderijen helpen en bemoedigen bij het zoeken en verdiepen van rust en vrede. De spreekbeurt raakt thema’s aan als vergeving, drukte, de pijn van het leven, loslaten, bezig zijn voor een ander. Kortom alles wat verhindert om dicht bij God te kunnen zijn.

Wij hopen u hiermee een goede indruk gegeven te hebben van het werk en de drijfveer van Linette Trapman. Mocht uw interesse gewekt zijn, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0184 412813 of mail linette.trapman@solcon.nl