Tekenatelier ’Clair Obscur’ geeft tekenlessen aan kinderen vanaf 8 jaar.

In de huidige beeldcultuur worden kinderen steeds meer opgeslokt door de verschillende media. Hun creativiteit komt daardoor nauwelijks nog tot ontplooiing.Het vormgeven op papier van dingen uit de belevingswereld hoort bij een manier van uitdrukken. Emoties worden verwerkt en het zelfvertrouwen groeit. Wanneer uw kind plezier in tekenen heeft, kan de creatieve ontwikkeling en het beeldende talent, met de juiste aanmoediging, aanmerkelijk verbeteren. Onder deskundige begeleiding leert uw kind van eigen ervaringen en inspanningen.

Tekenatelier ’Clair Obscur’ volgt een eigentijds lesprogramma. Er wordt uitgegaan van de voorkeur en de belangstellingssfeer van uw kind zelf. Om die reden wordt er door uw kind een map aangelegd met beeldmateriaal van zijn of haar interesse waaruit uw kind, naast de opgegeven tekenoefeningen, een keuze kan maken. Steeds wordt er tijdens de les een begin gemaakt met de nieuwe tekening. In iedere volgende les worden de oefeningen en de thuis afgemaakte tekening van uw kind besproken. Daarna wordt er een begin gemaakt met een nieuwe opdracht, gekozen door uw kind zelf. Ditzelfde concept wordt, aangepast aan de leeftijd, gebruikt voor tieners die tekenen als grote hobby hebben en/of er eventueel in verder willen gaan.

Ook kinderen met een beperking kunnen lessen volgen bij Tekenatelier ’Clair Obscur’. Door de kleine groep, de vaste structuur en het werken met pictogrammen vinden deze kinderen innerlijke rust en kunnen zij tot verrassende prestaties komen waardoor het zelfvertrouwen positief wordt beïnvloed.

AANVANG LESSEN SEIZOEN 2018 - 2019
zaterdag 1 september 

TIJDEN
De lessen vinden 1x per maand plaats op

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

KOSTEN
De kosten bedragen € 30,- per cursist per les van 2 uur.
(exclusief eenvoudige materialen zoals kleurpotloden, schetsboek, en eventueel kwasten en verf)
De groep bestaat uit 3-4 cursisten.

AANMELDEN
Na aanmelding via het aanmeldingsformulier komen de kinderen op een wachtlijst.
De huidige cursisten hebben jaarlijks tot 1 mei voorkeursrecht bij inschrijving voor het nieuwe cursusjaar.