Haar naam is Linette Trapman. Ze is echtgenote, moeder, kunstenaar en spreker. In het dagelijks leven bezig met het geven van tekenlessen en workshops voor alle leeftijden op haar tekenschool. Daarnaast tekent ze portretten of verbeeldt liederen en teksten op doek, voor zichzelf of in opdracht. Verder wordt ze regelmatig gevraagd om te spreken op vrouwenochtenden en verenigingsavonden.
“Tekenen is altijd mijn passie geweest. Van jongs af aan heb ik getekend. Als tiener en jongvolwassene maakte ik werk voor mensen die een bemoediging nodig hadden. Na mijn grafische opleiding ben ik in het bedrijf van mijn man als vormgever gaan werken. Het maken van symbolische kunst is door de jaren heen steeds meer naar de achtergrond geschoven, mede ook door de drukte van het gezin. Onze jongste zoon heeft namelijk autisme en de ziekte van Gilles de la Tourette.
Daarnaast deed ik, samen met Cees, mijn man, veel in het jeugdwerk van onze kerk. We hadden een kinderzanggroep, een tienergospelgroep, we organiseerden kerstmusicals en concerten. Uiteraard met een team van lieve mensen om ons heen. Met mijn passie voor kinderen en muziek sprak ik een talent aan waarvan ik niet wist dat ik het in me had. Mijn andere talent, het tekenen en schilderen, liet ik liggen…
Door de tijd heen ging God steeds meer een verlangen in mijn hart leggen om weer liederen en teksten te verbeelden en daarmee mensen te bemoedigen. God wees mij een weg en heeft veel geduld met mij moeten hebben want ik heb Hem jaren genegeerd. De balans was zoek en er kon niets meer bij. God bracht echter steeds meer van mijn hoofd in mijn hart dat er niets meer bíj moest, maar dat Hij wilde dat al het kerkewerk er áf ging en dat ik me weer zou gaan wijdden aan het tekenen en schilderen. Toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om mijn hand in die van Hem te leggen en op weg te gaan. 
Voor mijn eerste boek ‘Het begrijpen is te wonderbaar’ heb ik veel schilderijen gemaakt over het lijden van Jezus. Ik had het nodig om wakker geschud te worden om de diepte van Gods genade weer te kunnen zien. Dit boek is een reis geworden op zoek naar de kern van het geloof.
Voor het boek ‘Dicht bij U’, heb ik samen met de uitgever gekozen voor het thema toevlucht zoeken bij God. Uit eigen ervaring weet ik hoe druk je kunt zijn en hoe je in beslag genomen kunt worden door het leven. Met het boek ‘Dicht bij U’ wil ik laten zien dat het een keuze is. Dat je er voor kunt kiezen om rust te nemen en dicht bij God te zijn in plaats van door te hollen.” Het boek raakt thema’s aan als vergeving, drukte, de pijn van het leven, loslaten, bezig zijn voor een ander. Kortom alles wat verhinderd om dicht bij God te kunnen zijn."
Linette hoopt dat zij met haar schilderijen en boeken christenen mag bemoedigen en troosten in hun zoektocht door het leven naar de oneindige liefde van God.