Aardse dwaasheid, hemelse glorie

€ 215,00

In een dwaze, donkere wereld werd het Kind geboren. Gods Zoon, Gods verlossingsplan voor de mensheid. Hier begint het lijden van de Heiland. Ons rest niets dan dankbaarheid en verwondering. 
Ik heb de kribbe klein op het doek geschilderd, zodat de duisternis en de krachten van de wereld het doek lijken te beheersen. Toch wordt ons oog niet naar de duisternis getrokken, maar naar het Kind in de kribbe, in Zijn kwetsbaarheid, vanuit en op weg naar hemelse glorie.