Feest in de hemel, uitzicht voor ons

€ 215,00

Bij dit schilderij heb ik gekozen voor de kleur blauw omdat dit de kleur van de hemelsblauwe lucht is en daarnaast ook Gods trouw verbeeldt. 
Wat een blijdschap zal er in de hemel geweest zijn toen Jezus terugkeerde naar huis. De discipelen die Hem stonden na te kijken, kregen van de engelen de belofte mee dat Jezus op dezelfde wijze zou terug komen als zij Hem naar de hemel hadden zien gaan. Mensen van alle leeftijden zullen hem dan aanschouwen. Wat een uitzicht!