Als er vergeving is, zal er genezing zijn

€ 159,00

Hoe kun je verder leven als mensen wonden in je ziel hebben geslagen? Wonden die niet lijken te helen, niet door woorden, niet door tijd... Pas op dat je jezelf niet vastketent aan je pijn waardoor je in een kerker van bitterheid beland. De mist van haat die dan boven je ontstaat, zal verhinderen dat Gods licht tot je door kan dringen. Geef je pijn aan Hem. Stap in de rivier, leeg je zakken, laat haat en bitterheid achter op de bodem van het water en laat Jezus zich over jou ontfermen. Hij huilt samen met jou over wat je is aangedaan. Hij is bij je en zal je, net zoals Hij bij Bethel tegen Jakob zei, beschermen overal waar je heen zult gaan. Zet de eerste stap. Het zal niet gemakkelijk zijn, soms is het twee treden omhoog en één trede terug maar nooit zal je meer geketend in die kerker zitten. Want eenmaal de keuze tot vergeven gemaakt, is daar het stralende licht van Gods aanwezigheid!