Groeien in geloof

€ 196,00

Laat mij verder groeien,
laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.

Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:
Dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
Uw genade is mij genoeg.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
Aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

(Sela)